top of page

אודות המשרד

משרדנו הינו משרד וותיק לשמאות מקרקעין.
המשרד הוקם בשנת 1987 ע"י רבקה ברניר ז"ל אדריכלית ושמאית מקרקעין ונוהל על ידה עד פטירתה בשנת 1994.
המשרד היה המשרד הראשון במרחב שבין ראשון לציון לאשדוד.
כל השמאים והמתמחים במשרד הינם חברי לשכת השמאים אשר במסגרת חברות זו מתקיימים ימי עיון, הרצאות וכנסים בנוגע לחידושים, פסיקות והחלטות הרלוונטיים לשמאות מקרקעין.  
בעקבות ההשתתפות בהשתלמויות המקצועיות, לשכת שמאי המקרקעין העניקה תעודת תו התקן והאיכות.
שומות המקרקעין נכתבות כולן בהתאם לתקינה השמאית של מועצת המשפטים.

משרדנו מתמקד בשומות לנכסים בעיקר בסביבה הקרובה וזאת מאחר ואנו מאמינים כי לכל יישוב בכלל ולאזורים שונים בו בפרט מאפיינים ייחודיים משלהם ולכן, קיימת חשיבות בהתמקדות באזור גיאוגרפי מסוים.

 

bottom of page